Algemene Ledenvergadering 2023

Wanneer

20 november 2023    
19:30 - 23:45

Beste leden,

Op maandag 20 november 2023, aanvang 19.30 uur, houdt Damacota weer haar jaarlijkse ledenvergadering.
Vanaf maandag 6 november liggen de notulen van de vorige vergadering in de bestuurskamer ter inzage en natuurlijk op de ledenvergadering zelf.

Datum : maandag 20 november 2023
Plaats : kantine Damacota
Tijd : 19.30 uur